Etelä-keskisen palveluopas

LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Neuvonnat
Terveyskeskuspäivystys
Terveysasemat (etelä-keskisen alueella)
Äitiysneuvola
Lastenneuvola, 0-6v
Varhainen tuki ja lapsiperheiden kotipalvelu
Perheneuvola, 0-17v
Päihdepoliklinikat
Lastensuojelu
Perhe- ja sosiaalipalveluita 

LASTEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
Päivähoito
Koulut ja oppilaitokset
Leikkipuistot, 0-15v
Iltapäivätoiminta, 7-8v ja erityisen tuen oppilaille
Harraste- ja vapaa-ajan toiminta
Oppilashuoltopalvelut, 7-16v
HUS:n lastenpsykiatria, 0-12v
HUS:n neurokognitiivinen vastaanotto, 6-16v
Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus, 0-17v
 
NUORTEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
Nuorisotalot, 13–17v 
Toimintakeskus Happi, 13-25V
Tulevaisuustiski: ilman koulutus- ja työpaikkaa oleville
Nuorten ehkäisevä päihdetyö Klaari
Nuorisoasema, 13-17v
HUS:n nuorisopsykiatria, 13-19v

JÄRJESTÖT, YHDISTYKSET SEKÄ MUITA LASTEN JA NUORTEN JA VANHEMPIEN HYVÄKSI TOIMIVIA TAHOJA
 
ERITYISESTI MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE JA MONIKULTTUURILLISILLE SUUNNATUT PALVELUT
Sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
Miehen linja maahanmuuttajamiehille
Monika-naiset liitto ry
Poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisi
Virka Info
Maahanmuuttajien infopankki 
 
TUKEA TRAUMAATTISIIN KRIISITILANTEISIIN
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Nuorten Kriisipiste, 12-29v
Opetusviraston kriisityön tukiryhmä peruskoulujen oppilaille
Rikosuhripäivystys
Kriisipuhelimet aikuisille, lapsille ja nuorille
SOS-kriisikeskus
MARAK Moniammatillinen riskinarvioinnin menetelmä
Helsingin poliisilaitos
 
APUA JA TUKEA INTERNETISTÄ
 
ALUEELLISET LASTEN JA NUORTEN TOIMIJOIDEN VERKOSTOT ETELÄ-KESKISEN ALUEELLA 

TulostaSähköposti