Itä-kaakon palveluopas

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

Koulut ja Oppilashuoltopalvelut 7-16v
Opetusviraston tukipalvelut
Harraste- ja vapaa-ajan toiminta
Päivähoito, 0-6v
SEURAKUNNAT, ASUKAS-JA YHDISTYSTOIMINTA (Vuosaaren alueella)
SEURAKUNNAT, ASUKAS-JA YHDISTYSTOIMINTA (Kaakon alueella)
Osuuskunta Toivon Laku-hanke
Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus 0-17v

LASTEN PALVELUT

Iltapäivätoiminta, 7-8v ja erityisen tuen oppilaille
Leikkipuistot, 0-15v
HUS:n lastenpsykiatria 0-12v
HUS:n neurokognitiivinen vastaanotto 6-16v

NUORTEN PALVELUT

Nuorisotalot
Tyttöjen talo
Poikien talo  
Vamos
Non Fighting Generation ry
Luotsi-toiminta
Nuorten ehkäisevä päihdetyö 
Nuorisoasema
Tulevaisuustiski
HUS:n nuorisopsykiatria
Apua nuorten yksinäisyyteen 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kaikille kaveri
SPR ystävätoiminta nuorille
Aseman Lapset ry
Sosiaali- ja terveysviraston nuorten palvelut

PERHE- JA MUUT PALVELUT

Perheneuvola, 0-17v
Varhaisen tuen perhetyö ja Lapsiperheiden kotipalvelu
Lastensuojelu
Nopean puuttumisen perhetyö / Nopsa
Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset 
Muita perhe- ja sosiaalipalveluita
Lastenvalvoja 
Helsinki Mission vanhempainryhmä
S-info
Talous- ja velkaneuvonta 
Terveysasemat
Äitiysneuvola
Lastenneuvola, 0-6v
Terveyskeskuspäivystys
Päihdepoliklinikat

ERITYISESTI MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE SUUNNATUT PALVELUT

Monikulttuurinen perhekeskus
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Perhetalo Sahrami
Inkerikeskus ry
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
Alternatiivi ry
Miehen linja maahanmuuttajamiehille (Itä-kaakko)
Monika naiset liitto ry (Itä-kaakko)
Poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisi(Itä-kaakko)
SOS-kriisikeskus, kriisipalvelua myös maahanmuuttajille
Vähemmistövaltuutetun toimisto

TUKITAHOJA KRIISITILANTEISIIN

APUA JA TUKEA NETISTÄ

Manneridän, Vuosaaren ja Kaakon alueiden yhteistyöverkostoja

TulostaSähköposti