Koillisen palveluopas

LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Neuvonnat
Terveyskeskuspäivystys
Terveysasemat (koillisen alueella)
Äitiysneuvola
Lastenneuvola, 0-6v
Varhainen tuki ja lapsiperheiden kotipalvelu
Perheneuvola, 0-17v
Päihdepoliklinikat
Lastensuojelu
Muita perhe- ja sosiaalipalveluita

LASTEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 

Päivähoito
Koulut ja oppilaitokset
Leikkipuistot, 0-15v
Iltapäivätoiminta, 7-8v ja erityisen tuen oppilaille
Harraste- ja vapaa-ajan toiminta
Oppilashuoltopalvelut, 7-16v
HUS:n lastenpsykiatria, 0-12v
HUS:n neurokognitiivinen vastaanotto, 6-16v
Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus, 0-17v

NUORTEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 

Nuorisotalot, 13–17v (koillisen alueella)
Toimintakeskus Happi, 13-25V
Luotsi-toiminta, 12–15v
Tulevaisuustiski: ilman koulutus- ja työpaikkaa oleville
Nuorten ehkäisevä päihdetyö Klaari
Nuorisoasema, 13-23v
HUS:n nuorisopsykiatria, 13-19v 

JÄRJESTÖT, YHDISTYKSET SEKÄ MUITA LASTEN JA NUORTEN JA VANHEMPIEN HYVÄKSI TOIMIVIA TAHOJA

ERITYISESTI MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE JA MONIKULTTUURISILLE SUUNNATUT PALVELUT

Sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
Miehen linja maahanmuuttajamiehille
Monika-naiset liitto ry
Poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisi
Virka Info 
Maahanmuuttajien infopankki

TUKEA TRAUMAATTISIIN KRIISITILANTEISIIN 

Sosiaali- ja kriisipäivystys
Nuorten Kriisipiste, 12-29v
Opetusviraston kriisityön tukiryhmä peruskoulujen oppilaille
Rikosuhripäivystys
Kriisipuhelimet aikuisille, lapsille ja nuorille
SOS-kriisikeskus
MARAK Moniammatillinen riskinarvioinnin menetelmä
Helsingin poliisilaitos

APUA JA TUKEA INTERNETISTÄ

ALUEELLISET LASTEN JA NUORTEN TOIMIJOIDEN VERKOSTOT KOILLISESSA

TulostaSähköposti