Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston neuvonta ja asiointi

Tietoa voi hakea palveluista internetistä, kysymällä netin kautta, soittamalla, asioimalla sähköisesti.

Helsingin kaupungin terveyspalveluja ovat lääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotot, äitiys- ja lasten terveysneuvonta ja perhesuunnittelu. Lisäksi järjestetään suun terveydenhuoltoa, fysioterapiaa, jalkojenhoitoa, puheterapiaa, röntgen-, psykologi- ja ravitsemusterapeutin palveluja. Terveyskeskuksessa toimii myös keskitetty ehkäisyneuvonta ja tupakkaklinikka. Perhe- ja sosiaalipalveluita ovat neuvola- ja perhetyö, kouluterveydenhuolto sekä perheiden erityispalvelut, kuten lasten foniatrinen poliklinikka ja puheterapiapalvelut sekä perheneuvola, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, nuorten palvelut, toimeentulotuki ja sosiaalityö, työllistymistuki ja vammaistyö.

Viimeksi muokattu

04.04.16