HAKEMISTO

HUS:n lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian polikliininen hoito (linkki HUS:n nettisivuille), tieto toimipaikoista yms.

HUS:n lastenpsykiatrian poliklinikat ovat erikoissairaanhoidon poliklinikoita, jonne tullaan terveydenhuollon (lääkärin) lähetteellä.  Käynnit ovat perheelle maksuttomia. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.
Hyksissä Lastenpsykiatrian poliklinikoilla arvioidaan ja hoidetaan 6–12 -vuotiaita lapsia. Hyksissä alle 6-vuotiaita lapsia hoidetaan pienten lasten psykiatrian yksiköissä. Muilla sairaanhoitoalueilla lastenpsykiatrian poliklinikat hoitavat 0-12-vuotiaita lapsia. Poliklinikalle tullaan, kun lapsella on hänen toimintakykyään haittaavia tunne-elämän ja /  tai käyttäytymisen ongelmia, esimerkiksi:

  • vakava käytöshäiriö
  • voimakasta mielialojen vaihtelua
  • itsetuhoisuutta
  • toistuvaa ahdistusta tai pelkoa
  • vakavia vuorovaikutusongelmia
  • vakava syömishäiriö

Hoitosuhde poliklinikalla alkaa yleensä arviointijaksolla, jonka aikana henkilökunta tapaa lasta sekä vanhempien kanssa että yksilöllisesti. Tavoitteena on saada kokonaiskuva lapsen ongelmista ja voimavaroista.
Lapselle laaditaan hoitosuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Hoito voi sisältää yksilökäyntejä, perhetapaamisia ja / tai ryhmähoitoa. Yhteistyö vanhempien kanssa on välttämätöntä lapsen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi. Vanhempien luvalla tehdään yhteistyötä lapsen elämässä tärkeässä roolissa olevien aikuisten (esim. opettaja tai päivähoidon henkilökunta) kanssa.
Poliklinikan henkilökunta on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, sairaanhoitajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja useimmiten myös neuropsykologi ja toimintaterapeutti.

Viimeksi muokattu

14.01.15