HYKS-Varhain (nuorisopsykiatria)

HYKS-Varhain (nuorisopsykiatria)

Varhain –toiminta on nuorisopsykiatrian tarjoamaa konsultatiivista palvelua, jossa arviointi, tutkimus ja varhaisinterventiot tapahtuvat nuoren omassa ympäristössä yhteistyössä peruspalveluiden kanssa. Konsultaation aikana asiakkuus säilyy peruspalveluissa. Kirjaus konsultaatiosta on luettavissa perusterveydenhuollossa Navitaksen kautta.

Konsultaatiopuhelin

Konsultaatiopuhelin tarjoaa mietintäapua ja neuvontaa nuoren psyykkisestä voinnista huolestuneelle koulujen oppilashuollon ja koulu-, opiskelu- ja perusterveydenhuollon työntekijöille ja muille peruspalveluille. Nuoren ja vanhempien olisi hyvä olla tietoisia konsultaatiopuhelusta.

Verkostokonsultaatio

Konsultaatiopuhelun aikana voidaan sopia nuoren ja perheen luvalla konsultaatio-tapaamisesta. Tapaamisessa arvioidaan yhdessä kokonaistilannetta, nuoren vointia, toimintakykyä ja tarvittavaa tukea. On tärkeää, että tapaamiseen osallistuu nuoren lisäksi vanhemmat ja tarpeellinen verkosto.

Konsultatiivinen tutkimus

Nuorisopsykiatrinen konsultatiivinen tutkimus on tarvittaessa toteutettavissa nuoren omassa kehitysympäristössä. Tutkimuksessa selvitetään nuoren toimintakykyä, voimavaroja sekä tukiverkostoa. Tavoitteena on kartoittaa mahdollisen ongelman vaikeusastetta, nuoren ja lähiverkoston tuen tarvetta sekä peruspalvelujen mahdollisuuksia toimia tilanteessa.

Konsultatiivinen varhaisinterventio

Konsultatiivinen varhaisinterventio toteutetaan peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Se sisältää yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisia, joissa tavoitteena on tukea nuorta ja hänen lähiverkostoaan heidän omien voimavarojensa ja keinojensa käyttöönotossa ja toimintakyvyn vahvistumisessa.

Nuoren tilanteen edellyttäessä erikoissairaanhoidon tutkimuksia tai hoitoa tarvitaan lääkärin lähete.

Tietosuoja

Nuorisopsykiatrian työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Laki kuitenkin velvoittaa olemaan yhteydessä vanhempiin/ huoltajiin tai lastensuojeluun, jos nuoren terveys vaarantuu vakavasti tai nuori on vaaraksi itselleen tai muille.

Konsultaatiotoiminnassa noudatetaan tavanomaista kuntalaskutusta.

Yhteystiedot

                      HYKS-Varhain-KONSULTAATIOT

                      TAK, Helsinki
                      Dagmarinkatu 6, 6krs, 00100 Helsinki
                      PL 660,00029 HUS

                      (09) 471 78287 (korjattu numero!)

                      _________________________________________

                      TAK, Jorvi
                      Puolikkotie 8 B, 3. kerros, 02230 Espoo (Matinkylä)
                      PL 803, 00029 HUS

                      (09) 471 81744

                                            ________________________________________________________

                      TAK, Peijas

                      Peltolantie 2, 01300 Vantaa (Tikkurila)                  

                      PL 911, 00029 HUS

                      (09) 471 66350

                     

Linkkejä

http://www.hus.fi/hyksnuorisopsykiatria
http://mielenterveystalo.hus.fi
http://www.facebook.com/nuortenmielenterveys

Viimeksi muokattu

12.01.15