HAKEMISTO

Jeri, 13-22v


Ennaltaehkäisevän ja verkostoituvan mielenterveystyön kehittäminen kouluissa ja muissa nuorten kehitysympäristöissä erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden yhteistyönä.

JERI on vakavien mielenterveyshäiriöiden varhaisinterventioiden kehittämishanke, joka toimii Helsingissä Koillisen, Keskisen, Pohjoisen ja Läntisen suurpiirin alueilla. JERI tarjoaa matalan kynnyksen liikkuvaa mielenterveyspalvelua 13–22-vuotiaille nuorille yhteistyössä peruspalvelujen työntekijöiden kanssa. Työskentely toteutuu nuoren omassa kehitysympä-ristössä, esim. koulussa tai kotona, aina yhdessä lähityöntekijän kanssa. Erityisenä kohde-ryhmänä ovat mahdollisesti kohonneessa psykoosiriskissä olevat nuoret. Yhteistyön aikana nuoresta ei tule erikoissairaanhoidon asiakasta.
JERI:ssä on meneillään seurantatutkimus toiminnan vaikutuksista kohderyhmän nuoriin. Vertailu-alueena toimii Helsingin Kaakkoinen, Eteläinen ja Itäinen suurpiiri. Näillä alueilla työskentelevät työntekijät voivat soittaa puhelinnumeroon 050 428 4490. Heille JERI tarjo-aa ohjausta ja myös osaa tämän alueen nuorista pyydetään osallistumaan tutkimukseen.


Jeri päättyy hankemuodossa 31.10.2013. JERI-tyyppisen toiminnan jatkamisesta vakituise-na toimintana ollaan laatimassa HYKS Nuorisopsykiatrissa suunnitelmaa, joka voisi toteutua välittömästi hankkeen loputtua.


Nuoren voinnin muutoksesta huolestunut työntekijä voi soittaa JERI-työryhmään, kun nuori herättää epämääräistä huolta lähipiirissään nuori on ahdistunut, masentunut tai kärsii univaikeuksista nuori on vetäytynyt ikätovereidensa seurasta nuoren keskittymiskyky ja toimintakyky ovat olennaisesti laskeneet nuori kokee olevansa muiden erityisen huomion ja kielteisen suhtautumisen kohteena nuori kuulee, näkee tai tuntee sellaista, mitä muut eivät havaitse nuori on outo tai muuten käyttäytymiseltään tai olemukseltaan huolestuttavasti muuttunut. Tilanteeseen reagoidaan nopeasti ja tapaamisissa lähdetään välittömästi hakemaan ratkai-sukeinoja ajankohtaisiin ongelmiin sellaisella kokoonpanolla kuin on tarpeen. JERI jatkaa työskentelyä yhdessä peruspalveluiden työntekijän kanssa, kunnes nuoren vointi on hel-pottunut ja/tai turvallinen jatkosuunnitelma on löytynyt. Työryhmän tukikohta sijaitsee Auroran sairaalan tiloissa. JERI-projektin toteuttaa HUS, HYKS, Psykiatrian toimiala.

Viimeksi muokattu

04.04.16