HAKEMISTO

Lastensuojelu (koillisen alueella)

Linkki kaupungin verkkosivuille

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Tämä koostuu avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon työskentelystä ja sitä määrittää lastensuojelulaki. Tämän lisäksi kunnilla on velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevää lastensuojelua erityisesti peruspalvelujen piirissä.

Lastensuojelulaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä viipymättä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet, tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvitystä (LsL 25§). Tilanteen vaatiessa lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, vaikka lapsi tai perhe kieltäisi sen. Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä. Ilmoitukseen riittää asian kuvaaminen omin sanoin. Ilmoittajan tehtävänä ei ole selvittää lastensuojelutarvetta.

Helsingissä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua avohuollon lastensuojelutyötä tehdään lastensuojelutarpeen arvioinnin ja avohuollon sosiaalityön jaoksissa. Koillisen alueella on yksi alueellinen lastensuojelutarpeen arvioinnin ja avohuollon sosiaalityön yksikkö, jossa toimii myös lastensuojelun alueellinen päivystys virka-aikana.

 

Koillisen alueella: Malmin toimipiste

Linkki Malmin toimipiste

Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki, PL 7900, 00099 Helsingin kaupunki Puh. 09 310 5015, vaihde Faksi 09 3105 8593 Faksi 09 3105 9652

Avoinna ma-pe klo 8.15-16

Palvelualue  Ala-Malmi, Alppikylä, Fallkulla, Jakomäki, Malmi, Puistola, Pukinmäki, Sepänmäki, Siltamäki, Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio ja Tapulikaupunki

 

Ohjeita liittyen siihen, MILLOIN TULEE OTTAA YHTEYTTÄ LASTENSUOJELUUN:

Kun huoli herää: Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, yksityishenkilöt myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on

– lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia

– väkivaltaa

– perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä

– muita kriisejä

– tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä. (Lsl 25§)

 

Mitä tapahtuu yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen: Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipv) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin. Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Tällöin alkaa lastensuojelun asiakkuus. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.

 

Mikäli lastensuojelun asiakkuutta jatketaan selvityksen jälkeen, siirretään asiakkuus lastensuojelutarpeen arvioinnin yksiköstä alueellisen avohuollon sosiaalityön yksikköön. Tällöin lapselle nimetään uusi vastuusosiaalityöntekijä ja laaditaan asiakassuunnitelma. Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä.

Tietoa lastensuojelusta: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/

Tietoa lastensuojelusta eri kielillä: http://www.lastensuojelu.info

Viimeksi muokattu

13.01.15