HAKEMISTO

Lastensuojelu (länsi-pohjoisen alueella)

 Linkki kaupungin verkkosivuille

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Tämä koostuu avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon työskentelystä ja sitä määrittää lastensuojelulaki. Tämän lisäksi kunnilla on velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevää lastensuojelua erityisesti peruspalvelujen piirissä.

Lastensuojelulaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä viipymättä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet, tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvitystä (LsL 25§). Tilanteen vaatiessa lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, vaikka lapsi tai perhe kieltäisi sen. Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä. Ilmoitukseen riittää asian kuvaaminen omin sanoin. Ilmoittajan tehtävänä ei ole selvittää lastensuojelutarvetta.

Helsingissä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua avohuollon lastensuojelutyötä tehdään lastensuojelutarpeen arvioinnin ja avohuollon sosiaalityön jaoksissa. Länsi-pohjoisen alueella on kaksi alueellista lastensuojelutarpeen arvioinnin ja avohuollon sosiaalityön yksikköä, joissa jokaisessa toimii myös lastensuojelun alueellinen päivystys virka-aikana.

Tietoa lastensuojelusta: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/

Tietoa lastensuojelusta eri kielillä: http://www.lastensuojelu.info

Viimeksi muokattu

13.01.15