HAKEMISTO

Neuvonnat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta

 

http://www.hel.fi/hki/sote/fi/Neuvonta+ja+asiointi
Tietoa voi hakea palveluista internetistä, kysymällä netin kautta, soittamalla, asioimalla sähköisesti.
Helsingin kaupungin terveyspalveluja ovat lääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotot, äitiys- ja lasten terveysneuvonta ja perhesuunnittelu. Lisäksi järjestetään suun terveydenhuoltoa, fysioterapiaa, jalkojenhoitoa, puheterapiaa, röntgen-, psykologi- ja ravitsemusterapeutin palveluja. Terveyskeskuksessa toimii myös keskitetty ehkäisyneuvonta ja tupakkaklinikka. Perhe- ja sosiaalipalveluita ovat neuvola- ja perhetyö, kouluterveydenhuolto sekä perheiden erityispalvelut, kuten lasten foniatrinen poliklinikka ja puheterapiapalvelut sekä per-heneuvola, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, nuorten palvelut, toimeentulotuki ja sosiaalityö, työllistymistuki ja vammaistyö.

 

Viimeksi muokattu

07.04.15