HAKEMISTO

Osuuskunta Toivon Laku-hanke

Osuuskunta Toivo on ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaali- ja terveysalan yritys. Osuuskunnan palveluvalikoima sisältää muun muassa kuntoutusta, työnohjausta ja koulutus.

LAKU-hanke

LAKU on Neuropsykologisen ja Monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämishanke Osuuskunta Toivo käynnisti vuonna 2010 yhteistyössä Kelan kanssa 5-12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen suunnatun Laku-hankkeen. Hankkeeseen voivat osallistua 5-12-vuotiaat lapset perheineen seuraavin edellytyksin:

  • lapsella on todettu neuropsykiatrinen häiriö (tämän lisäksi lapsella voi olla samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä)
  • lapsella on todettu pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen ja ohjauksen tarve
  • oireilusta johtuen lapsella on vaikeuksia selvitä arjen ympäristöissä kuten kotona tai lapsiryhmässä päivähoidossa/ koulussa
  • perhe sitoutuu kuntoutukseen

Hankkeeseen ei voida ottaa

  • lapsia, joilla on sairauden akuuttivaiheen hoito kesken
  • lapsia, joiden vanhemmilla on akuutti päihdeongelma
  • lapsia, joilla on lastensuojelulliseen sijoitukseen liittyvä vaihe käynnissä

Koska Kela on kehittämishankkeen rahoittaja, kuntoutukseen osallistuminen on perheille täysin maksutonta. Myös matkat korvataan omavastuuosuuden ylittävältä osin.

Osuuskunta Toivon työntekijät ovat pitkälle koulutettuja asiantuntijoita. Useimmilla heistä on peruskoulutuksena (yleensä lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) lisäksi myös psykoterapiakoulutus. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu useita neuropsykologeja. Vastuuhenkilönä toimii lastenpsykiatri Sara Vataja (sara.vataja(ät)oktoivo.fi).

Käynnit pyritään toteuttamaan noin vuoden aikana ja ne sisältävät muun muassa lapsen yksilökäyntejä, perhekäyntejä sekä yhteisneuvotteluja muiden asiantuntijoiden ja päiväkodin tai koulun kanssa. Lisäksi perheillä on mahdollisuus osallistua vanhempainryhmiin ja/tai perheviikonloppuihin.

Laku-kuntoutus on perhelähtöistä. Se tapahtuu lähellä lapsen ja hänen perheensä elämää. Näin perhettä tukeva toiminta saadaan siirrettyä arkeen. Tärkeässä roolissa ovat myös muut lapsen elämässä mukana olevat toimijat kuten päivähoito ja koulu. Lasta hoitavien aikuisten tukeminen on osoittautunut hyväksi tavaksi edistää lapsen psykososiaalista kehitystä.

LAKUn toteutuspaikat

Pääosa käynneistä toteutetaan Osuuskunta Toivon toimitiloissa Helsingissä ja Kotkassa. Viikonlopputapahtumat järjestetään pääosin Rinnekotisäätiön kuntoutusyksikössä Pitäjänmäellä.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Mikäli olet kiinnostunut Laku-kuntoutuksesta, voit tarpeen mukaan ottaa yhteyttä
Katja Einolaan: 09- 68667426, katja.einola(ät)oktoivo.fi tai
Sara Vatajaan: 0400-783509, sara.vataja(ät)oktoivo.fi.

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme. Hakeutumisvaiheessa lähetteeksi tarvitaan erikoislääkärinlaatima B-lausunto sekä vanhemman täyttämä Kelan lomake 102 KU. Molemmat toimitetaan Osuuskunta Toivon toimipisteeseen alla olevaan osoitteeseen.

Osuuskunta Toivo, Eerikinkatu 28, 8.krs., 00180 Helsinki, puh 09 6866 7426, www.oktoivo.fi

Osoite

  • Eerikinkatu 28, 8.krs
  • 00180
  • Helsinki

Ota yhteyttä

Viimeksi muokattu

04.04.16