HAKEMISTO

Perheneuvola (koillisen alueella)

Linkki kaupungin kotisivuille

Perheneuvola palvelee 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria perheineen. Perheneuvolan toiminta keskittyy kasvatus- ja perheneuvontaan ja pääpaino on varhaisessa tuessa. Perheneuvola tarjoaa tukea vanhemmille kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä pa-risuhteeseen tai muihin perheen ihmissuhteisiin liittyvissä pulmatilanteissa ja kriiseissä. Pal-velut ovat maksuttomia.

Viimeksi muokattu

04.04.16