HAKEMISTO

Suomen Mielenterveysseura

Jos olet kokenut äkillisen läheisen kuoleman tai olet vaikeassa elämäntilanteessa, voit saada vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa luottamuksellisissa ryhmissä. Vertaistuki hyödyntää samassa tilanteessa olevien keskinäistä kokemusta ja ymmärtämystä. Ryhmässä voit käydä läpi samankaltaisia kokemuksia ja jakaa tunteita muiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa voimavaroja sekä löytää uusia selviytymiskeinoja ja tulevaisuuden näkymiä. Näin ehkäistään kriisin pitkittymistä ja syrjäytymistä.

Vertaistukiryhmiä järjestetään läheisen kuolemasta selviytymiseen sekä vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Ryhmät tarjoavat tukea erityisesti niille, joiden on vaikea löytää tukea muualta.

• Ryhmät itsemurhan, henkirikoksen tai muun äkillisen kuoleman kautta läheisensä menettäneille.
• Ryhmät yksinäisyyttä ja masennusta kokeville sekä tukea kaipaaville nuorille.
• Ryhmät traumatisoituneille maahanmuuttajille.

Linkki Mielenterveysseuran vertaistukiryhmiin

Viimeksi muokattu

25.06.14